BRANDKLASSER

Brandklasser för brandportar

Att ha rätt brandklass för portar är viktigt att för att ge din anläggning bäst förutsättningar att lindra eller minimera skadorna efter brand. Alla våra brandportar är i grundutförande innehavande av brandklass enligt det europeiska CE-direktivet. Våra portar uppnår angiven klassning utan hjälp utav sprinklersystem eller avgränsningar. Det är krav inom hela EU att alla brandportar skall ha en CE-märkning.

Förklaring av brandklass

E står för integritet mot brand och är ett täthetskrav att brand i form av sticklågor och liknande inte tar sig igenom konstruktionen. E-kravet ska alltid uppfyllas och kan användas som en självständig klass exempelvis E 30.

I står för isolering och är ett krav på maximal temperaturhöjning på den icke brandutsatta sidan på 140 C˚ och max 180 C˚ i enstaka punkter. I-kravet kombineras alltid med E-kravet och kan inte användas självständigt. I den europeiska standarden för brandportar finns två varianter I1och I2, beroende på var man mäter temperaturen vid provning. I1 är ett något tuffare krav än I2 beroende på mätpunkter nära karmen. Eftersom byggreglerna i Sverige accepterar både I1 och I2 skrivs oftast inte indexen 1 eller 2 ut, utan bara stora I, exempelvis EI 60.

W står för begränsning av strålning på ett avstånd av cirka en meter från porten på den icke brandutsatta sidan. W kombineras alltid med E-kravet och kan inte användas självständigt. Det kan inte heller kombineras med I då W med automatik är uppfyllt om I är uppfyllt. Exempelvis finns klassen EW 60 men inte EIW 60 då den innefattas av EI 60. Eftersom portarna inklusive montering provas i en så kallad brandugn där man kontinuerligt kontrollerar de olika kriterierna kan samma port få olika klasser beroende på när respektive funktion fallerar. Exempelvis kan en port i en provning få resultatet EI 30, EW 60, E 90. Det är sedan upp till porttillverkaren om de vill deklarera alla klasser eller endast välja den som de anser lämplig att marknadsföra för en viss användning.

Brandjalusi EI 120 Metsä

Röktäthetsklasser Sa och S200

Sedan 2012 finns krav på röktäthet för portar mot utrymningsväg i BBR. Kraven gäller därmed exempelvis vanliga lägenhetsportar mot trapphus. Det finns två olika röktäthetsklasser, Sa och S200. S200 har tills nyligen betecknats Sm och är identisk med den tidigare Sm-klassen. Krav på klassen Sa finns generellt mot utrymningsväg, till exempel hotellrumsdörrar mot en korridor, och är ett krav som testas med rök i rumstemperatur (index a står för ambient temperature). Krav på klassen S200 finns för utrymningsvägar mot trapphus, till exempel lägenhetsportar, och testas med medelvarm rök (200 ˚C). För Sa är det möjligt att vid provningen ha en springa vid tröskeln, vilket det inte är för S200. Då det vid trapphus finns större risk att det kan finnas rök över hela portens höjd ställs därför krav på S200 i det fallet.

Märkningstyper

Integritet
E30-E120

Reducerar värmestrålning
EW30-EW180

Isolerar strålningsvärme
EI30-EI120

Rökgastäthet
Sa & S200

T-center Sverige AB

Karbingatan 22
254 67 Helsingborg

+46 (0)42 450 91 90

Epost: info@brandportar.se

Org.nummer: 556811-1693