Brandklassad takskjutport OGS EI 30-EI 60 för daglig användning

Alla våra takskjutportar uppnår angiven brandklassning utan behov av ett sprinklersystem de är även CE-märkta.

Brandtakskjutporten är en unik, solid, pålitlig och mycket effektiv port med ett högt brandmotstånd. Porten kan utrustas med tröskelfri gångdörr och med siktrutor EI60. Brandtakskjutporten stängs automatiskt vid brandlarm. Brandporten kan anslutas till fastighetens brandlarm eller till fristående brand eller värmedetektorer. Brandtakskjutporten fungerar även för daglig användning. Levereras i standard RAL kulör. Porten går att anslutas mot passagesystem och även utrustas med elektrisk låsning alternativt nödbeslag för utrymning.

Brandport i takskjutport går att få i olika utförande: Standardlyft, Vertikallyft, höglyft, låglyft Detta gör att vi nästan alltid kan hitta en lösning. Viktigt att tänka på är platsbehovet ovan öppning, minimum plats låglyft är 750mm & standardlyft 950mm.

Porten går även att få i SK3 (skyddsklass RC4) i kombination med brand utförande EI60. Vår takskjutport bort går även att utrustas med gångdörr för

passage eller nödutrymmning men ej i skyddsklass SK2 (RC3) och SK3 (RC4). Fönster går att få i skyddsklass SK2 (RC3) . Porten är även godkänd med ventilationsgaller i EI60 utförande.

Vi har två typer av styrsystem var av FS TRONIC DES-FI är för mer krävande hantering där många öppningar och snabbare öppningshastighet har betydelse. För mer publika miljöer finns extra säkerhetsfunktioner att addera på (EN13241-1)

Finner ni ej det ni söker så kontakta oss, finns mycket speciallösningar som ej omnämns här.

Evakueringsdörr med låg tröskel (30mm) EI 60

Siktrutor EI-60.

Kan även utrustas med integrerat ventilationgaller i bottensektion i brandsäkert utförande (EI60). Galler storlek B550 x H350mm.

Våra standard RAL 7035, 9002, 9006, 9010

Brandklass från EI 30 till EI 60-C

Testat och certifierat enligt Europastandarden (EN 1634–1, EN1634-3, EN13501-2, EN 13241+A2, EN16034).

Brandskydd för daglig användning.

Uthållighetstest 22.000 cykler.

Säkerhetsklass: SK3 / RC4 (I utförande EI60)

Portbladsvikt 70 kg/m².

Kulör/Yta i standardutförande är galvaniserat.

Motorkraft: 1×230 V/20 A eller 3×400 V/10 A beroende på val av funktion

T-center Sverige AB

Karbingatan 22
254 67 Helsingborg

+46 (0)42 450 91 90

Epost: info@brandportar.se

Org.nummer: 556811-1693