Motorer för brandklassade portar

Elektriskt stängande

Portens kontrollbox är ansluten till det befintliga brandlarmet och eller till fristående brand eller värmedetektorer. Vid strömavbrott stängs inte porten.

Failsafe motor

Portens kontrollbox är ansluten till det befintliga brandlarmet och eller till fristående brand eller värmedetektorer. Motorn är konstruerad annorlunda än den elektriskt stängande motorn. Vid strömavbrott deaktiveras bromsen och porten stängs kontrollerat. Detta enligt EN 14637. En Port med failsafe motor stängs vid brandlarm och vid strömavbrott.

Motor med backup batteri

Portens kontrollbox är ansluten till det befintliga brandlarmet och eller till fristående brand eller värmedetektorer. Vid strömavbrott hålls porten öppen och stängs enbart automatiskt vid brandlarm.  Dessa motorer finns till alla våra: Brandgardiner, brandklassade takskjutportar och metallrullportar upp till brandklass EW 90

T-center Sverige AB

Karbingatan 22
254 67 Helsingborg

+46 (0)42 450 91 90

Epost: info@brandportar.se

Org.nummer: 556811-1693