Brandklassade industriportar certifierade enligt SSF:1074

RISE testinstitut utför tre testnormer för att undersöka portens motståndskraft. Under det dynamiska testet släpptes en tung vikt i rörelse mot porten. Utöver detta utförs statiska och mekaniska tester. Beroende på vilken grad på skyddsklass som porten testas mot, låter man vid högre skyddsklass en person försöka bryta sig in med med hjälp av elektriska verktyg. 

Vårt brandjalusi RGS EI60 är nu certifierat enligt SSF:1074

23/05/24

SSF:1074 är en teststandard i Sverige för industriella portar för att uppnå olika skyddsklasser. Brandjalusi RGS EI60 är godkänd för Skyddsklass 1 & Skyddsklass 2. Vanliga förkortade benämningar är SK1 ,SK2, SK3. 

Brandporten är testad i Sverige på testinstitutet RISE (före detta SP, Statens provningsanstalt). Porten behöver inte vara utrustad med ett extra lås utan har som standard en inbyggd låsfunktion.

Portens standardstyrning levereras med ett nyckelvred som stänger av manöverpanelen. Porten är testad för angrepp mot verksamheten utifrån.

Den brandklassade industriporten innehar även certifikat för den Europeiska standaren RC3.

Läs mer om Brandjalusi

T-center Sverige AB

Karbingatan 22
254 67 Helsingborg

+46 (0)42 450 91 90

Epost: info@brandportar.se

Org.nummer: 556811-1693