Metsä (Husum)

Beställare: Metsäu Group
Omfattning: 4 st
Byggentreprenör/ Ingenjörsbyrå: Sweco

Storlek på port: 5000x5000mm
Projekttid: 2022

Metsä (Husum)

Metsä Group är en finländsk grupp skogsindustriföretag, som besår av det kooperativa Metsäliitto och dess affärsgrenar Metsä Forest och Metsä Wood samt dotterbolagen Metsä Tissue, Metsä Board och Metsä Fibre, varav Metsä Board är börsnoterat.

Den stora ombyggnationen av fabrikens torkanläggning kräver ny brandsektionering med intelligent styrning och en möjlighet för daglig drift och interaktion med robotdrift. Efter en professionell noggrann utvärdering av vår produkt RGS EI60 blev det affär. Installationen kan bara ske under ett planerat driftstopp, vilket kräver ett mycket gott samarbete mellan alla berörda.

Produkter som används i projektet:

T-center Sverige AB

Karbingatan 22
254 67 Helsingborg

+46 (0)42 450 91 90

Epost: info@brandportar.se

Org.nummer: 556811-1693