NKT (Karlskrona)

Beställare: NKT
Omfattning: 7st
Byggentreprenör/Ingenjörsbyrå: Skanska AB & Granflo Bygg AB

Storlek på port: 4000x4500mm
Projekttid: 2021-2022

NKT (Karlskrona)

NKT A/S, ursprungligen Nordiske Kabel- og Traadfabriker A/S och tidigare NKT Holding A/S, är ett industriföretag inom elkraftkablar samt optiska komponenter, lasrar och optiska fibrer. Företagets huvudkontor ligger i Brøndby utanför Köpenhamn.

En högbrandklassning i kombination med dagligdrift är ofta en svårknäckt nöt. Brandportar Sweden blev inbjudna att ta fram en lösning för det nya kabeltornet hos NKT i Karlskrona. Valet blev våran RGS EI 120. En valsmonterad lösning med fyllnads lameller för 120min brand. Portarna är även utrustade med säkerhetsutrustning för dagligdrift.

Ett behov för klass EI240 fick vi i samråd med brandkonsult lösa med två RGS EI120

Produkter som används i projektet:

T-center Sverige AB

Karbingatan 22
254 67 Helsingborg

+46 (0)42 450 91 90

Epost: info@brandportar.se

Org.nummer: 556811-1693